مریم کاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم کاظمی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند امور اداری کارخانه سیمین برگ 1391/3 - 1392/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 12.65
پیام نور تبریز 1387 - 1393