پریسا حمزه علی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریسا حمزه علی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی علوم جانوری
– کارشناسی – معدل: 17.85
دانشگاه مازندران 1390 - 1393