مهدی شکوفه کیش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی شکوفه کیش

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز شرکت ایرانول 1392/3 - 1392/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نفت اکتشافات
– کارشناسی – معدل: 15.50
آزاد واحد طبس 1388 - 1392