سیدمنصور حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدمنصور حسینی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس استقرار پاسکال سیستم 1392/4 -
کارشناس استقرار بهکو 1391/11 - 1392/4
کارشناس کامپیوتر گروه صنعتی سپاهان 1391/3 - 1391/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.81
محلات 1391 - 1394
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.08
کاشان 1386 - 1389