امین شریفی طسوج

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین شریفی طسوج

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تسوج
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن فرآوری مواد معدنی
– کارشناسی – معدل: 15.70
جامع علمی کاربردی مرند 1391 - 1393