سمیرا مرادلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا مرادلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی دفتر وکالت 1393/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 18.05
شمال 1389 - 1392