ام البنین عباسی رزگله

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ام البنین عباسی رزگله

محل سکونت: کرمان - شهربابک
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی گیاهان دارویی
– کارشناسی – معدل: 18.31
مجتمع آموزش کشاورزی کرمان 1386 - 1388