جعفر قوامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جعفر قوامی

محل سکونت: خراسان رضوی - تربت حیدریه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظرروستایی بنیادمسکن 1390/10 -
نقشه بردار شرکت فروزان دژ 1390/3 - 1390/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کارشناسی – معدل: 14.85
دانشگاه تربت حیدریه 1389 - 1391