حمزه هنرور نظری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمزه هنرور نظری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد