مهدی عظیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی عظیمی

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاونت مدیر عامل دراستراتژی شركت اقماري فولاد 1372/6 - 1391/10
مشاور مدیر عامل هلدينگ نساجي 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اصنایع سیستم وبهره وری
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.08
مركز تحقيقات 1381 - 1383
اصنایع سیستم وبهره وری
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.08
مركز تحقيقات 1381 - 1383