زهرا شهباز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا شهباز

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست حوزه بازرگانی شرکت جهان فردای رایانه 1390/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.14
تهران جنوب 1383 - 1388