محمدامین ایری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدامین ایری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کنترل پروژه میامی 1390/6 - 1390/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 16.59
دانشگاه قم 1385 - 1389
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.51
خوارزمی تهران (تربیت معلم سابق) 1390 - 1392