زینب قاضی خانلو ثانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب قاضی خانلو ثانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق جزا و جرمشناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
زنجان 1392 - 1394