امیر عبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر عبادی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریزسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین اجرا ساوالان شکوه 1384/12 - 1385/6
تکنسین اجرا پل ارمه 1385/6 - 1386/1
دفتر فنی ساوالان شکوه 1386/1 - 1387/1
دفتر فنی کمنداب 1387/2 - 1387/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 13.40
شبستر 1383 - 1385
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.68
شبستر 1385 - 1388