مریم سروری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم سروری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع شیمیایی
– کارشناسی – معدل: 14.00
سمنان 1384 - 1389