عباس شمسی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس شمسی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاون کارگاه شرکت ccl 1383/3 - 1387/9
سرپرست کارگاه شرکت پی پل ایستا 1387/9 - 1390/12
سرپرست کارگاه بصورت پیمانکاری 1391/12 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.51
علم و فرهنگ 1379 - 1383