علی حجتی نسب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی حجتی نسب

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر و سرپرست کارگاه مهندسین مشاور وراز-بنیاد مسکن خراسان رضوی-متفرقه 1372/6 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی – معدل: 12.20
کاشمر 1384 - 1394