سعیده دودانگه جهانگیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعیده دودانگه جهانگیری

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر طراحی معماری نیک پی سرای قزوین 1389/5 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دولتي ارومیه(کارشناسی) 1383 - 1387