محمدرضا نورالهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا نورالهی

محل سکونت: کرمان - راور

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ازاد کرمان 1391 - 1394