مصطفی شکیبایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی شکیبایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد