حسن سورچیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن سورچیان

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست برق رسانان جوان 1389/7 - 1391/12