صالح قانع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صالح قانع

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
امام صادق 1390 - 1397