کبری کشاورز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کبری کشاورز

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاربری کامپیوتر اتحادیه 1390/10 - 1394/1
ماشین چی افست چاپخانه 1393/6 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی محض
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ازاد شیراز 1392 - 1394
ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.01
پیام نور 1386 - 1390