مجید خندان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید خندان

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 14.75
شهیدرجایی 1387 - 1389
عمران ساختمان
– کارشناسی – معدل: 13.55
تربیت دبیرامام علی 1390 - 1392