ریحانه بزلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ریحانه بزلو

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 15.00
آزاد اسلامی قزوین 1389 - 1393