محمد حسین پرنیای

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسین پرنیای

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست حسابداری ذوب آهن سهند غرب 1388/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.76
آزاد اسلامی 1382 - 1385