محمد یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد یوسفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند شرکت رهگشا 1394/5 - 1395/2
پذیرشگر نمایندگی سایپا 1388/5 - 1389/2
واحد تعمیرات شرکت پل سازی 1390/3 - 1391/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 15.00
اصفهان 1389 - 1392
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 14.50
دارالفنون 1387 - 1389
مکانیک
– دیپلم – معدل: 14.50
1385 - 1386