علیرضا صفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا صفری

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازاریاب هگزان 1312/1 -