هاذی بهادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هاذی بهادری

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word
کار با اینترنت
نرم افزار Microsoft Powerpoint

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست شعبه ارین توتون صنعت 1393/2 - 1393/8
فروشنده پرنیان مهیار 1388/9 - 1392/2
سرپرست فروش صنایع غذایی رشد 1394/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 0.00
ازاد 1391 - 1395