رضا خداشناس قشلاقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا خداشناس قشلاقی

محل سکونت: تهران - تهران