نسیم جوان بخت نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسیم جوان بخت نیا

محل سکونت: فارس - جهرم

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور صنایع حدید شیراز 1393/3 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پیشرفته
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.82
باهنر کرمان 1391 - 1393
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 16.35
جندی شاپور 1385 - 1389