حسین ******

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین ******

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تعمیرات شرکت 1391/4 - 1391/8
تعمیرات مغازه 1388/9 - 1389/9
حسابدار اداره اوقاف 1391/10 - 1392/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.75
جهاد دانشگاهی 1389 - 1392