سپیده سلطان مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سپیده سلطان مرادی

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برقر الکترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.90
علوم و تحقیقات 1391 - 1393