سمیه قدیریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیه قدیریان

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر اداری صنایع بسته بندی کوثر 1393/5 -