پریسا خاکی نهاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریسا خاکی نهاد

محل سکونت: فارس - مرودشت
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
پیام نور 1390 - 1394