مجاهد صادقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجاهد صادقی

محل سکونت: لرستان - بروجرد