مهدی حسن پور گیلده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی حسن پور گیلده

محل سکونت: گیلان - آستانه اشرفیه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس آموزشگاه دانش گستر 1392/2 - 1395/2
برگزارکننده و رئیس مسابقات کشوری رباتیک آستان ربو بسیج گلزار شهدا آستانه اشرقیه 1392/4 - 1392/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.57
هدف ساری 1388 - 1392