حسن معینی فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن معینی فر

محل سکونت: زنجان - ابهر

جنسیت: مرد