مهری حجازیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهری حجازیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست فروش درمان یاب 1392/2 -
کارشتاس و سرپرست فروش بنیان درمان 1387/5 - 1392/1
کارشناس بازرگانی و فروش گسترش تجارت خلیج فارس 1384/12 - 1387/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان مترجمی
– کارشناسی – معدل: 16.54
گرمسار 1388 - 1392