حسام اکبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسام اکبری

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس و کارشناس it پلاستیک امواج 1390/4 - 1392/1
سرپرست واحد برنامه نویسی شبکه و سخت افزار موسسه علم و صنعت نیکان 1392/5 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.00
شهید بهشتی 1386 - 1388
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.03
شمال آمل 1389 - 1392