سید بها الدین انوار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید بها الدین انوار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول کامپیوتر شرکت تولیدی سیم نور پویا 1383/12 - 1383/8
مسئول انبارها ریالی و تعدادی شرکت یراق آوران پویا 1383/8 - 1384/5
کمک حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر 1384/4 - 1384/9
حسابرس موسسه حسابرسی صالح اندیشان 1384/9 - 1385/4
سررست حسابرسی و اصلاح حساب موسسه حسابرسی و خدمات مالی محاسبان اسوه 1385/5 - 1387/5
مدیر مالی و اداری موسسه فرهنگی هنری سینما آزادی 1387/5 - 1389/2
مدیر مالی و اداری شرکت کیش مهر آریا 1389/2 - 1390/5
مسئول مالی خدمت سربازی : نیروی زمینی ارتش تعاونی مسکن نزاجا 1390/5 - 1391/8
مدیر مالی و اداری هولدینگ سامان 1390/5 - 1391/8
مدیر مالی و اداری موسسه فرهنگی هنری جام دیجیتال 1390/8 - 1391/12
مدیر مالی شرکت سرود مهر ایرانیان 1393/9 - 1394/2
مدیر مالی و اداری شرکت کلینی کالا 1393/7 - 1394/2
مدیر مالی و اداری شرکت آویژه پایدار پارس 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 16.00
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 48 1385 - 1387
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.00
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد سمیه 1387 - 1389