محمد پوران پیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد پوران پیر

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست كارگاه شركت ارشد اراك 1379/5 - 1381/1
مهندس راه انداز شركت فنی و مهندسی میسان 1382/7 - 1383/6
رئیس کنترل کیفیت شركت كمباین سازی ایران 1383/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.29
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1390 - 1392
مهندسی مكانیك طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 15.40
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك 1379 - 1383