فتانه شاملو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فتانه شاملو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر آموزش و پرورش 1390/6 -
مدرس اموزشگاه برتر 1394/4 - 1394/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.50
تربیت معلم 1385 - 1390