امیرحسین نیک پی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین نیک پی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد