سعید صالحی فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید صالحی فرد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد