فرزاد جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد جعفری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
کار با اینترنت
نرم افزار Primavera
نرم افزار Minitab
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Powerpoint

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل تولید-مسئول برنامه ریزی تولید شرکت سیمین سپهر سپاهان(اصالت) 1393/2 - 1396/3
مدیریت تولید شرکت بافندگی و نوار بافی آپادانا 1391/12 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.06
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان 1387 - 1391