الهه منصوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهه منصوری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Project
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Excel


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالورژی شناسایی و انتخاب
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.34
تهران 1394 - 1396