مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان 1392/6 - 1394/9
کارآموز مجتمع فولاد مبارکه 1388/2 - 1388/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی الی-پلیمر
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.00
صنعتی اصفهان 1392 - 1394
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 16.00
صنعتی اصفهان 1388 - 1392