حسین گردزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین گردزی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاون معدن -رییس معدن معادن بصورت آتشباری ومکانیزه ROODHEADER 1371/4 - 1387/12
سرپرست کارگاهها تونل وایستگاه مترو تهران واهواز بصورت مکانیزه TBM 1387/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 12.30
دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران 1370 - 1374