محسن جعفرپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن جعفرپور

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT IT
– کارشناسی – معدل: 0.00
کرج 1391 - 1395